CSI*, CSI**, CSIU25 Budapest 03-05.12.2021

1.) CSI2* BRONZE TOUR 120 cm

2.) CSI U25 130 cm

3.) CSI2* SILVER TOUR 130 cm

4.) CSI2* GOLD TOUR 140 cm

5.) CSI1* VIP TOUR 110 cm

6.) CSI2* BRONZE TOUR 120-125 cm

7.) CSI1* VIP TOUR 110 cm

8.) CSI U25 130 cm

9.) CSI2* SILVER TOUR 135 cm

10.) CSI2* GOLD TOUR LR CLASS GROUP D

11.) CSI1* VIP TOUR 115 cm

12.) CSI2* BRONZE TOUR 125 cm

13.) CSI2* SILVER TOUR 135 cm

14.) CSI2* GRAND PRIX 145 cm LR – Group D

15.) CSI U25 135 cm

Start typing and press Enter to search