CSI2*, CSI*, CSIYH Budapest 07-09.07.2023

1.) CSIYH 5 yo 110 cm

2.) CSI1* VIP TOUR 110 cm

3.) CSI2* SMALL TOUR 120 cm

4.) CSIYH 6-7 yo 120-125 cm

5.) CSI2* MEDIUM TOUR 130 cm

6.) CSI2* BIG TOUR 140 cm

7.) CSI2* SMALL TOUR 120 cm

8.) CSIYH 6-7 yo 120-125 cm

9.) CSI2* MEDIUM TOUR 130 cm

10.) CSI2* BIG TOUR 140 cm

11.) CSI1* VIP TOUR 110 cm

12.) CSIYH 5 yo 110 cm

13.) CSI1* VIP TOUR 115 cm

14.)CSIYH 5yo 115 cm

15.) CSI2* SMALL TOUR 125 cm

16.) CSIYH 6-7 yo 125-130 cm

17.) CSI2* BIG TOUR GP

18.) CSI2* MEDIUM TOUR